Kap – Insolventie

Na vele jaren actief te zijn geweest in de wereld van de MKB’ers heeft Kap – Insolventie al weer enige tijd geleden besloten zich volledig in te zetten voor bedrijven en ondernemers voor wie een faillissement voor de deur staat of erger het faillissement reeds is uitgesproken en mogelijk een of meerdere bestuurders door de curator aansprakelijk gesteld zijn.

Kap – Insolventie behandelt onder meer voor de volgende onderwerpen:

  • Beoordeling faillissementsdreiging
  • Mogelijkheden doorstart, sanering, WHOA of totale liquidatie
  • Beoordeling bestuurdersaansprakelijkheid en schadebeperking onderneming
  • Aanvraag faillissement
  • Begeleiding tijdens faillissementsafwikkeling
  • Overleg met curator
  • Bescherming bestuurder voor aansprakelijkheid
  • Onderhandelingen met curator
  • Totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst met finale kwijting met zo veel mogelijk schadebeperking in privésfeer.

Jos Kap heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied insolventierecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contact

Heeft u interesse? Neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen

Neem contact op

+31 (0)50 - 311 04 41
info@kap-advocatuur.nl