Wat kan Kap – Insolventie doen?

Voordat een faillissement is uitgesproken:

  • We maken een nauwkeurige analyse van de (financiële en juridische) stand van zaken.
  • Zo nodig volgt overleg met de accountant (in de praktijk bijna altijd) om na te gaan of en hoe een faillissement is te voorkomen of de Wet Homologatie Onderhands Akkoord kan worden ingeroepen. Wellicht is een turboliquidatie de oplossing.
  • Is een faillissement onvermijdelijk worden daarvoor de voorbereidingen getroffen en een risico-inventarisatie gemaakt, met name voor de bestuurder(s). Aan de hand van de uitkomsten van die inventarisatie worden zo veel mogelijk schadebeperkende maatregelen geadviseerd en bij akkoord uitgevoerd.

Nadat het faillissement is uitgesproken:

  • In overleg met de bestuurder(s) een plan van aanpak en afwikkeling opstellen.
  • Contact en overleg met de curator(en)
  • Inventarisatie bestuurdersaansprakelijkheid en schadebeperking met betrekking tot persoonlijke consequenties voor de bestuurder(s).
  • Afwikkeling waarbij met de belangen van de bestuurder(s) wordt/worden betrokken.
  • Realiseren goede vaststellingsovereenkomst voor de bestuurder(s) met finale kwijting.

Kap – Insolventie

Al ruim 30 jaar richt Jos Kap als advocaat zich op het bijstaan van ondernemers.

Lees meer

Contact

Heeft u interesse? Neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen

Neem contact op

+31 (0)50 - 311 04 41
info@kap-advocatuur.nl